skip to Main Content

Cookies:

Een cookie is een bestandje op een computer met informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan.  Gebruik van cookies voor b.v. marketing doeleinden is omstreden. Meer uitleg op https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet) 

Op deze website worden geen tracking- of marketing-cookies / scripts / pixels gebruikt, maar uitsluitend technische c0okies. Ook zijn er geen tracking relaties met (a)sociale media en dergelijke.

Bij akkoordverklaring wordt een cookie geplaatst, dat er voor zorgt dat de boodschap over de cookie- en privacyverklaring gedurende 365 dagen niet meer verschijnt tenzij de cookie is verwijderd of deze verklaring is aangepast.

Privacy:

Privacy is belangrijk voor iedereen en deze website voldoet zoveel mogelijk aan de voorschriften van de AVG / GDPR. Dit betekent dat gegevens veilig zijn en dat ze altijd netjes worden gebruikt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat er wordt gedaan met informatie die u doorgeeft. 
Heeft u daar vragen over, of wilt u weten wat er precies wordt bijgehouden, neem dan contact op via onze contact pagina.

Technisch:

 • Deze WordPress website wordt automatisch bijgewerkt, is voorzien van een geldig SSL certificaat en wordt geautomatiseerd bewaakt op o.a. malware en hackpogingen om de veiligheid van bezoekers zoveel mogelijk te waarborgen.

Statistiek:

 • De bezoekers statistieken worden geanonimiseerd bewaard en na maximaal 365 dagen automatisch verwijderd.

Nieuwsbrief:

 • Het e-mailadres dat wordt opgegeven voor het abonnement op de nieuwsbrief wordt uitsluitend gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven.
 • U kunt zelf via Beheer abonnementen uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
 • Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens per direct automatisch verwijderd.

Formulieren:

 • Aanvragen via het contact- of bestel-formulier worden als SSL beveiligde e-mail verzonden en bewaard zolang als noodzakelijk is om de de aanvraag af te handelen.

Delen gegevens:

 • Verstrekte gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Recht op vergetelheid:

De verwerking van persoonsgegevens op deze website is 100% geautomatiseerd en het recht van vergetelheid kan door de gebruiker zelf worden uitgevoerd, zie sub Nieuwsbrief.

Publicaties:

 • De nieuwsreportages met foto’s en bijbehorende teksten worden gemaakt op basis van vrije nieuwsgaring in een journalistieke context en gepubliceerd op basis van de vrijheid van meningsuiting.
 • Een verzoek tot verwijdering van een foto kan alleen door een rechthebbende worden gedaan en dient te worden ingediend via het contactformulier en moet terdege gemotiveerd worden.

AVG / GDPS deels niet van toepassing:

Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden zijn onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing:

 • Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)
 • Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)
 • Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)
 • Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)
 • Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)
 • Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)
 • Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)
 • Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)

Deze uitzonderingen gelden overigens niet alleen voor de verwerking voor journalistieke doeleinden, maar ook voor academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dus voor een groot deel niet van toepassing. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon:

 • geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
 • geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
 • geen recht op rectificatie
 • geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
 • geen recht op bezwaar tegen de verwerking 
 • geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

De bepalingen over de toezichthoudende autoriteit zijn eveneens uitgezonderd. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is toezicht te houden en evenmin boetes kan opleggen bij eventuele overtredingen.

Eigenaar / beheerder / verwerker van deze website is Hans Pieters, Boterbloemweide 64, 3448HX Woerden, M 0622 468 130

Tekst © HaPe media en NVJ.NL – Versie 180621

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken