skip to Main Content

HansPieters.nl is een particuliere website en dus niet verplicht te voldoen aan de op bedrijven en instellingen gerichte AVG / GDPR wetgeving.  Ondanks dat, voldoet de website aan de eisen van de AVG / GDPR d.m.v. onderstaande verklaring:

Privacy- en cookie-verklaring HansPieters.nl

Cookies:

 • Er worden geen tracking- of marketing-cookies / scripts / pixels gebruikt, maar uitsluitend technische cookies. Ook zijn er geen tracking relaties met (a)sociale media en dergelijke.
 • Bij een akkoordverklaring wordt een cookie geplaatst, dat er voor zorgt dat de boodschap over de privacy – en cookieverklaring gedurende 365 dagen niet meer verschijnt tenzij de cookie is  verwijderd of  deze verklaring is aangepast.

Techniek:

 • De site wordt automatisch bijgewerkt, is voorzien van een SSL certificaat en wordt geautomatiseerd bewaakt op o.a. malware en hackpogingen.

Statistiek:

 • De bezoekers statistieken worden geanonimiseerd bewaard en na maximaal 365 dagen automatisch verwijderd.

Nieuwsbrief:

 • Het e-mailadres dat wordt opgegeven voor het abonnement op de nieuwsbrief wordt uitsluitend gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven.
 • U kunt zelf via Beheer abonnementen uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
 • Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens per direct automatisch verwijderd.

Formulieren:

 • Aanvragen via het contact- of bestel-formulier worden als e-mail verzonden en bewaard zolang als noodzakelijk is om de de aanvraag af te handelen.

Delen gegevens:

 • Verstrekte gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Recht op vergetelheid:

Onze verwerking van persoonsgegevens op deze website is 100% geautomatiseerd en het recht van vergetelheid kan door de gebruiker zelf worden uitgevoerd, zie sub Nieuwsbrief.

Privacy (bron: NVJ.NL):

 • De nieuwsreportages met foto’s en bijbehorende teksten worden gemaakt binnen een journalistieke context en gepubliceerd op basis van de vrijheid van meningsuiting.
 • Een verzoek tot verwijdering van een foto kan alleen door een rechthebbende worden gedaan en dient te worden ingediend via het contactformulier en moet terdege gemotiveerd worden.

Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden zijn onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing:

 • Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)
 • Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)
 • Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)
 • Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)
 • Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)
 • Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)
 • Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)
 • Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)

Deze uitzonderingen gelden overigens niet alleen voor de verwerking voor journalistieke doeleinden, maar ook voor academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dus voor een groot deel niet van toepassing. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon:

 • geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
 • geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
 • geen recht op rectificatie
 • geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
 • geen recht op bezwaar tegen de verwerking 
 • geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

De bepalingen over de toezichthoudende autoriteit zijn eveneens uitgezonderd. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is toezicht te houden en evenmin boetes kan opleggen bij eventuele overtredingen.

Eigenaar van de website is Hans Pieters, Boterbloemweide 64, Woerden, M 0622 468 130

Bron: NVJ.NL
Versie 18052701

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!  
Back To Top
×Close search
Zoeken